U bent al jong ziek of gehandicapt

Als u al op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap heeft gekregen, kunt u in aanmerking komen voor de Wajong. Heeft u om deze reden een Wajong-uitkering bij UWV, dan helpt UWV u verder om geschikt werk te vinden.

Participatiewet

IS_114.jpgVanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. De grote lijn van deze wet is dat de gemeenten meer bevoegdheden krijgen om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. De wet vervangt een aantal onderdelen van de Wajong, die jonge mensen met een arbeidshandicap hielp om (weer) aan het werk te komen en zo nodig voorzag in een (aanvullend) inkomen.

Van de oude naar de nieuwe regeling

Vanaf 1 januari 2015 worden mensen met een Wajong-uitkering herbeoordeeld. Na de keuring zijn er twee mogelijke uitkomsten.

  • U behoudt uw uitkering. Blijft u aan de voorwaarden voldoen voor de Wajong dan behoudt u deze uitkering. Deze blijft uitgekeerd worden door het UWV. Ook voor een nieuwe aanvraag kunnen mensen terecht bij het UWV.
  • U krijgt geen Wajong-uitkering meer. Als u nog (gedeeltelijk) kunt werken, krijgt u te maken met de Participatiewet. Deze wordt uitgevoerd door de gemeente. Dat betekent dat de gemeente (jonge) mensen met een arbeidshandicap actief gaat helpen om aan het werk te komen en te blijven. Er komen nieuwe banen voor deze groep, bij de gemeente zelf en bij andere werkgevers. De gemeente kan hierbij een loonkostensubsidie geven: een subsidie aan de werkgever voor een deel van de loonkosten. Ook kan een jobcoach worden gevraagd u bij het werk te begeleiden.

Voor iedereen met een arbeidshandicap

Hoewel het hier gaat om jonge mensen met een arbeidshandicap, geldt de Participatiewet voor iedereen die een arbeidshandicap heeft, dus ook oudere mensen met bijvoorbeeld een chronische ziekte of een handicap.

De wet is er ook voor mensen die een ernstige arbeidshandicap hebben en daardoor niet bij een gewone werkgever terecht kunnen. Deze mensen vielen voorheen onder de sociale werkvoorziening (Wsw). Sinds 1 januari 2015 staat de WSW niet meer open voor mensen die op de wachtlijst voor de WSW stonden. In plaats daarvan gaat de gemeente zorgen voor 'beschut werk', waar deze mensen terecht komen. Ook dat loopt via de Participatiewet. Werkt u al in WSW-verband, dan blijft dat zo.

In het kort

  • Als u op jonge leeftijd geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt, kunt u gebruikmaken van de Wajong.
  • Deze regeling wordt uitgevoerd door het UWV.
  • Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, valt u onder de Participatiewet.
  • Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente.
  • De gemeente zal u actief helpen om een geschikte baan te vinden.