U bent werkloos

Als u werkloos bent en een werkloosheidsuitkering (WW) ontvangt, dan meldt u zich ziek bij het UWV. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u zich ziek melden bij de gemeente.

WW-uitkering

IS_263.jpgAls u een werkloosheidsuitkering (WW) heeft en u wordt ziek, moet u dat op uw eerste ziektedag melden aan het UWV. De eerste 13 weken dat u ziek bent, houdt u uw WW-uitkering. Daarna beoordeelt het UWV of u recht heeft op een Ziektewetuitkering. De hoogte van de Ziektewetuitkering is net zo hoog als uw WW-uitkering.

Als u in de Ziektewet terechtkomt, krijgt u als u bijna 1 jaar ziek bent een beoordeling. Dit is de eerstejaarsbeoordeling. Uw Ziektewetuitkering stopt als u meer dan 65% kunt verdienen van het loon dat een gezonde persoon met een vergelijkbare opleiding of ervaring kan verdienen.

Wanneer u minder kunt verdienen dan 65%, blijft u in de Ziektewet. Wel wordt regelmatig beoordeeld of u inmiddels meer dan 65% kunt verdienen. Zodra dat het geval is, stopt de uitkering. Als u na bijna twee jaar nog steeds niet meer dan 65% kunt verdienen, kunt u  een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. De WIA is eerder aan bod gekomen.

Let op: als u meer dan 65% kunt verdienen, stopt uw uitkering een maand na deze beslissing. Als u recht heeft op WW of een Bijstandsuitkering meldt u dan aan bij werk.nl als werkzoekende als u weet dat u goedgekeurd wordt. De WW en de Bijstand moet u zelf aanvragen.
   
De Bijstand kent de regel dat u zelf eerst 4 weken lang actief op zoek moet naar werk. Gebruik de periode van een maand om die 4 weken in te laten gaan. Dan ontstaat er aansluitend recht op een bijstandsuitkering als u aan de overige voorwaarden voldoet. Meer informatie over de bijstandsuitkering vindt u hier. Indien u nog wel beperkingen heeft komt u mogelijk in aanmerking voor de Participatiewet. De gemeente helpt u dan bij het vinden van werk. Zie verderop meer informatie over de Participatiewet.

Bijstand

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en u door ziekte niet kunt solliciteren of werken, dan moet u uw ziekte melden bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u tijdelijk wordt vrijgesteld van uw sollicitatieplicht: u hoeft dan niet te solliciteren. Voor een beoordeling wordt u opgeroepen door een arts. U krijgt geen speciale uitkering bij ziekte. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

IOAW

Bent u ouder dan 50 jaar en werkloos en heeft u geen recht meer op de WW? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de IOAW. Per 1 januari 2015 kunnen alleen mensen die geboren zijn voor 1965 hiervoor in aanmerking komen.

IOW

Wanneer u ouder bent dan 60 jaar, heeft u mogelijk recht op de IOW. Dit kan voor u gelden, als u werkloos bent en geen WW of WGA-uitkering meer ontvangt. Heeft u geen recht meer op WW? Uw eerste werkloosheidsdag moet wel na 30 september 2006 zijn ingetreden. Heeft u geen recht meer op de WGA-uitkering? Dan moet uw WGA-uitkering na 31 december 2006 zijn afgelopen.

Had u voordat u arbeidsongeschikt werd recht op een WW-uitkering? Dan heeft u alleen recht op een IOW-uitkering als u werkloos werd na 1 januari 2006 en op de eerste werkloosheidsdag ouder was dan 60 jaar.

De IOW-uitkering blijft bestaan tot 2020 en komt daarna te vervallen.

IOAZ

Bent u ouder dan 55 jaar en gestopt met uw eigen bedrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de IOAZ.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u hier. Als de weblink niet meer werkt, ga dan naar www.rijksoverheid.nl en zoek de informatie via het zoekveld.

Geen uitkering

Heeft u geen uitkering en bent u werkloos? Dan krijgt u ook geen uitkering bij ziekte. Als u niet genoeg inkomen heeft om van te leven, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Afhankelijk van de gemeente waar u woont, kunt u dit doen bij de sociale dienst van de gemeente of bij het UWV. Kijk voor meer informatie op www.werk.nl of bezoek het Werkplein in uw regio.

In het kort

  • Als u in de WW zit, moet u zich ziekmelden bij het UWV. De eerste 13 weken wordt uw uitkering doorbetaald, daarna krijgt u een uitkering via de Ziektewet. Na twee jaar ziekte kunt u een WIA-uitkering aanvragen.
  • Als u in de bijstand zit, moet u zich ziekmelden bij de gemeente. U krijgt geen speciale uitkering. U kunt wel een ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen.
  • Als u geen uitkering heeft, krijgt u deze ook niet als u ziek wordt. U kunt wel een bijstandsuitkering aanvragen. Sommige mensen hebben recht op een speciale bijstandsuitkering: IOAW, IOAZ of IOW.