Inkomen bij ziekte en handicap

Als u ziek bent en niet kunt werken, heeft u toch een inkomen nodig.

Verschillende regelingen

IS_279.jpgAls u ziek bent en niet kunt werken, zijn er verschillende regels die ervoor zorgen dat u toch een inkomen heeft. Met welke regels u te maken krijgt, is afhankelijk van uw situatie. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U werkt bij een werkgever.
  • U werkt als zelfstandige.
  • U bent werkloos.
  • U bent al jong ziek of gehandicapt.

In de volgende paragrafen beschrijven wij de regelingen die van toepassing zijn in de genoemde situaties. In de laatste paragraaf leest u meer over de terugkeer naar het werk bij of na een periode van ziekte.

De Toeslagenwet

Als uw inkomen te laag is om alleen of met uw gezin van te leven, dan kunt u misschien een toeslag krijgen op basis van de Toeslagenwet. Het gaat om een aanvulling op uw uitkering die u ontvangt via de WW, IOW, Ziektewet, WIA, WAO, Wamil, WAZO, Wajong of WAZ of om een aanvulling op de loondoorbetaling bij ziekte. U vraagt de toeslag aan bij het UWV. Niet iedereen heeft recht op een uitkering van de Toeslagenwet. Als u hierop geen recht heeft kunt u mogelijk wel recht hebben op een aanvullende bijstandsuitkering. Deze vraagt u aan bij uw gemeente.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het UWV: www.uwv.nl of via 0900 - 9294. Ook kunt u daar de brochure ‘Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?’ downloaden. Via deze website kunt u ook direct de aanvraag indienen.