Samenwerken met hulpverleners

In dit hoofdstuk

justitia.jpg

  • Samenwerken. Hoe beter u samenwerkt met uw hulpverleners, hoe groter de kans op een goed verloop van de behandeling. Lees verder.
  • Uw rechten. Als patiënt heeft u bepaalde rechten: patiëntenrechten. Deze rechten geven patiënten een gelijkwaardige positie in de samenwerking met een hulpverlener. Lees verder.
  • Uw plichten. Tegenover uw rechten staat een aantal plichten. Lees verder.
  • Een klacht indienen. Als u vindt dat u niet goed bent behandeld, is de eerste stap om zelf met de hulpverlener daarover te praten. Als dat niet lukt, kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris of een officiële klacht bij de klachtencommissie indienen. Lees verder.
  • Als anderen voor u beslissen. Soms zijn mensen niet meer in staat voor hun eigen rechten op te komen. In zo'n geval kan een vertegenwoordiger worden benoemd of aangewezen, die bepaalde zaken kan regelen. Lees verder.
  • Gedwongen opname. De Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) regelt dat mensen in bepaalde gevallen tegen hun zin kunnen worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis of een verpleeghuis. Lees verder.
  • Wet medezeggenschap cliënten zorgsector. Zorginstellingen zoals een verpleeghuis, verzorgingshuis, of een (psychiatrisch) ziekenhuis zijn verplicht een cliëntenraad te hebben. De raad behartigt de algemene belangen van de cliënten en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directie. Lees verder.

Vooraf

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen op het gebied van de samenwerking met hulpverleners. Omdat deze onderwerpen voor veel patiënten van belang zijn, wordt de informatie ook gebruikt in uitgaven over andere aandoeningen. De tekst heeft om deze reden een algemeen karakter.