Ziektekosten

In dit hoofdstuk

IS_001.jpg

  • In het kort. Er zijn verschillende regelingen die uw ziektekosten – geheel of gedeeltelijk – vergoeden. Lees verder.
  • Zorgverzekering (Zvw). De meeste 'gewone' ziektekosten worden vergoed via de voor iedereen verplichte zorgverzekering. Daarnaast kunt u nog een aanvullende verzekering afsluiten. Lees verder.
  • Wet langdurige zorg (Wlz, voorheen: AWBZ). Sommige zorg is zo duur dat u zich er niet tegen kunt verzekeren met een gewone ziektekostenverzekering. Deze zorg wordt grotendeels betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Lees verder.
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als u door een beperking bent belemmerd in uw zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie, dan kunt u uw gemeente om ondersteuning vragen via de Wmo-regeling. Lees verder.
  • Persoonsgebonden budget. Als u uw zorg zelf wilt regelen, kan dat. Met een persoonsgebonden budget kunt u dan zelf bepaalde vormen van zorg 'inkopen'. Lees verder.
  • Bijzondere bijstand. Mensen met een laag inkomen kunnen bij hun gemeente Bijzondere bijstand aanvragen in verband met bepaalde kosten. Lees verder.
  • Verzekeringen. Wanneer u een levensverzekering wilt afsluiten, bent u verplicht te vermelden dat u MS heeft. De mogelijkheden om een levensverzekering af te sluiten, wisselen per persoon en maatschappij. Voor het afsluiten van een reisverzekering is MS geen belemmering. Het kan wel zijn dat de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert als er sprake is van een ‘voorzienbaar risico’. Voor uitvaartverzekeringen verschilt het per maatschappij of ze met u een verzekering willen afsluiten. Er is veel willekeur. Lees verder.
  • Overige zakelijke regelingen. Wanneer u MS heeft, kunnen er veel zaken zijn die u moet regelen, zelf of met behulp van een notaris. De notaris is bijvoorbeeld nodig wanneer u een testament wilt maken. De notaris kan ook juridisch advies geven en helpen bij samenlevingsregelingen, schenkingen en dergelijke. Lees verder.

Vooraf

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen op het gebied van ziektekosten. Omdat deze onderwerpen voor veel patiënten van belang zijn, wordt de informatie ook gebruikt in uitgaven over andere aandoeningen. Een aantal paragrafen in dit hoofdsuk heeft om deze reden een algemeen karakter.