Ziekte, werk en inkomen

In dit hoofdstuk

IS_001.jpg

  • Inkomen bij ziekte en handicap. Als u ziek bent en niet kunt werken, heeft u toch een inkomen nodig. Lees verder.
  • U werkt bij een werkgever. Als u bij een werkgever werkt, betaalt uw werkgever uw loon bij ziekte door. In sommige situaties ontvangt u geen loon, maar een Ziektewetuitkering. Als u na twee jaar nog niet (volledig) hersteld bent, kunt u een WIA-uitkering aanvragen. Lees verder.
  • U werkt als zelfstandige. Als u zelfstandig bent, bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen bij ziekte. U kunt een particuliere verzekering afsluiten of, in bepaalde gevallen, een vrijwillige verzekering bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Lees verder.
  • U bent werkloos. Als u werkloos bent en een werkloosheidsuitkering (WW) ontvangt, dan meldt u zich ziek bij het UWV. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u zich ziek melden bij de gemeente. Lees verder.
  • U bent al jong ziek of gehandicapt. Als u al op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap heeft gekregen, kunt u in aanmerking komen voor de Wajong. Heeft u om deze reden een Wajong-uitkering bij UWV, dan helpt UWV u verder om geschikt werk te vinden. Lees verder.
  • Re-integratie. Wanneer u na ziekte of bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid weer aan het werk wilt, kunt u daarbij op verschillende manieren steun krijgen. Lees verder.

Vooraf

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen op het gebied van ziekte, werk en inkomen. Omdat deze onderwerpen voor veel patiënten van belang zijn, wordt de informatie ook gebruikt in uitgaven over andere aandoeningen. De tekst heeft om deze reden een algemeen karakter.