De zakelijke kant

MS heeft ook zakelijke gevolgen.

Teksten

Ik wil een klacht indienen

In de zorg gaan er soms dingen mis. Vaak wordt dat opgelost, bijvoorbeeld in een gesprek, maar dat lukt niet altijd. In dat geval kunt u een officiële klacht indienen. De volgende websites geven hierover informatie. Lees verder: Ik wil een klacht indienen

Ik wil geld besparen

Het hebben van een chronische aandoening is vaak kostbaar: veel mensen met een chronische aandoening hebben relatief lage inkomens. Het loont dan om geld te besparen. Hier vindt u een overzicht van websites die u daarbij helpen. Lees verder: Ik wil geld besparen

Samenwerken met hulpverleners

Een goede samenwerking tussen patiënt en hulpverlener is belangrijk. Deze samenwerking wordt gedeeltelijk geregeld door de rechten en plichten van de patiënt. In dit hoofdstuk vindt u informatie over deze rechten (onder meer het toestemmingsvereiste, het informatierecht en het inzagerecht in uw medische gegevens) en plichten (onder meer het volledig informeren van de behandelaar, het meewerken aan een behandeling, en het betalen van de behandelaar). Lees verder: Samenwerken met hulpverleners

Ziekte, werk en inkomen

Het is misschien niet het eerste waar u aan denkt, maar uw ziekte kan ook gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Misschien moet u minder gaan werken, misschien kunt u helemaal niet meer werken. Dat werkt door in uw inkomen. Er zijn regelingen die u helpen aangepast werk te vinden en/of een achteruitgang van uw inkomen te beperken. Lees verder: Ziekte, werk en inkomen

Ziektekosten

Een chronische ziekte brengt veel kosten met zich mee. Deze worden vaak (deels) vergoed. Lees verder: Ziektekosten