Partner en naasten

In dit hoofdstuk

2005_10_ss16-274.jpg

  • Een ander helpen. Vrienden en familie van mensen met MS hebben direct te maken met de gevolgen van MS. Mogelijk heeft u vragen over de gevolgen en hoe u met MS kunt omgaan. Lees verder.
  • Gevolgen van hulp geven. De zorg voor een ander kan leiden tot verlichting, maar ook tot problemen. Bijvoorbeeld als er sprake is van uiteenlopende verwachtingen. Lees verder.
  • Moeilijkheden voorkomen. U kunt veel doen om problemen te voorkómen. Voorbeelden zijn: goed naar elkaar luisteren en goede afspraken maken. Hier vindt u een aantal adviezen. Lees verder.

Vooraf

Dit hoofdstuk is gericht op de partners en naasten van mensen met MS. De informatie in dit hoofdstuk kan ook nuttig zijn voor mensen met MS zelf. We beschrijven wat u voor iemand met MS kunt doen en welke moeilijkheden u daarbij kunt tegenkomen. We maken geen onderscheid tussen familie, vrienden en de partner. Niet alle stukken zullen daarom altijd van toepassing zijn. Gebruik alleen de informatie die u aanspreekt.

Als wij in dit hoofdstuk 'u' schrijven, bedoelen wij dus de partner of andere naasten. Daar waar de partner wordt aangesproken, bedoelen wij dus ook een zoon of dochter, een ander familielid of bijvoorbeeld een vriend of vriendin.