Gevolgen voor de omgeving

In dit hoofdstuk

IS_277.jpg

  • 'MS heb je niet alleen'. MS beïnvloedt ook de levens van familieleden, vrienden en partners. Ook u zult de diagnose MS moeten verwerken. Hier vindt u adviezen. Lees verder.
  • Veranderingen. MS kan veel gevoelens bij u losmaken. Soms kan het moeilijk zijn die gevoelens te aanvaarden. Lees verder.
  • Gevoelens en gedachten. MS kan veel gevoelens bij u losmaken. Soms kan het moeilijk zijn die gevoelens te aanvaarden. Lees verder.
  • Omgaan met problemen. Door te praten, elkaar ruimte te geven en waar nodig (professionele) hulp in te roepen, lukt het de meeste naasten om goed met MS te leren leven. Besteed aandacht aan de dingen die wél goed gaan en onthoud dat ook dat er meer in het leven is dan MS. Lees verder.

Vooraf

Dit hoofdstuk is geschreven voor de partners van mensen met MS. Als wij in dit hoofdstuk 'u' schrijven, bedoelen wij die partner. Het hoofdstuk bevat echter veel informatie die ook voor andere naasten van belang kan zijn (andere familieleden, buren enzovoort). Daar waar de partner wordt aangesproken, kan dus ook een zoon of dochter, een ander familielid of bijvoorbeeld een vriend of vriendin worden bedoeld.

Bedenk overigens wel dat de rol van andere naasten wezenlijk verschilt van die van de partner zelf. De partner heeft doorgaans geen keuze: hij of zij kan zich niet zo gemakkelijk aan MS onttrekken. Andere naasten kunnen deze keuze vaak wél maken.