Medicijnen

In dit hoofdstuk

IS_102.jpg

  • Vooraf. Veel mensen met MS krijgen medicijnen voorgeschreven. Het is daarbij van belang een aantal zaken te weten over bijwerkingen, medicijnnamen en toedieningsvormen. Lees verder.
  • Medicijnen en MS. Er zijn geen medicijnen die MS kunnen genezen. Wel zijn er medicijnen waarmee de klachten van MS behandeld kunnen worden. Lees verder.
  • Medicijnen voor behandeling van MS zelf. De laatste jaren zijn er medicijnen ontwikkeld die positieve invloed zouden hebben op MS zelf. Glatirameer en interferon-bèta behoren tot deze groep medicijnen. Lees verder.
  • Tweedelijns middelen. Ook zijn er nog andere medicijnen die het beloop van MS kunnen beïnvloeden. Lees verder.
  • Medicijnen bij verergering van MS-klachten. Bijnierschorshormonen (dexamethason, methylprednison, prednison, prednisolon) worden vaak voorgeschreven wanneer MS-klachten verergeren. Lees verder.