Revalidatie

In dit hoofdstuk

IS_272.jpg

  • Revalidatie bij MS. Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met een handicap. Door te revalideren, kunt u veel problemen voorkómen. Lees verder.